Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане

Литиево-полимерните батерии (Li-Po) които се използват в повечето радиоуправляеми модели, част от които са и дроновете, могат да бъдат много опасни при неправилно зареждане, употреба или съхранение, като могат да бъдат и повредени необратимо!

Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане

Ползване и съхранение на батериите:

1.Уверете се че батерията/ите които използвате не са наранени, ударени, огънати, пробити или с не добре изолирани проводници. Ако забележите някаква повреда или деформация по батерията (подуване), моля не зареждайте или използвайте тази батерия!

2. Никога не допускайте късо съединение на изводите на Li-Po батериите! Ако се случи, дори и замалко – оставете батерията далече от всякакви запалими материали и изчакайте известно време, за да се уверите че всичко е наред.

3. При съхранение или транспортиране на Li-Po батерии е необходимо температурната граница да е между 5ᴼС и 25ᴼС. На излагайте батериите на пряка слънчева светлина, не ги оставяйте на висока температура (помещение, кола), защото е възможно техният химичен състав да се наруши, вследствие на което те да се повредят и дори да се запалят.

4. Винаги съхранявайте Li-Po батериите на стайна температура като ги оставите наполовина заредени – това са най-добрите условия за съхранение!

5. Li-Po батерията е наполовина заредена, когато всяка клетка е с напрежение около 3,7V-3,8V. Умножете това напрежение по броя на клетките, които съставят вашата Li-Po батерия и ще получите общото и напрежение за правилно съхранение – 7,4V за двуклетъчна (2S ) батерия, 11,1V за триклетъчна (3S) батерия, 14,4V за четириклетъчна батерия (4S) .

5. Li-Po батериите НЕ трябва да бъдат разреждани под 3,2V напрежение на клетка. Пример: Ако имаме 3S батерия нейното общо напрежение не трябва да е под 9,6V. Напълно заредена батерия се смята, ако всяка отделна клетка е с напрежение 4,15V-4,20V.

Съхранение на батериите:

1. От напълно заредена батерия се ползва около половината от времето, нужно за нейното разреждане при ползване. Така вече батерията е годна за съхранение.
Пример: Ако летите със дрона си около 8 минути до пълно разреждане на батерията, то направете полет в рамките на 3-4 митути преди да я приберете за съхранение.

2. От напълно разредена батерия се зарежда около половината от времето, нужно за нейното пълно зареждане.
Пример: Ако знаете от опит, че батерията се зарежда напълно със зарядното което използвате за около 30 минути, то пуснете батерията да се зареди за 15 минути от напълно изтощено състояние.

Чанта за съхранение на батерии

Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане

Зареждане на батериите

1. Не оставяйте без надзор Li-Po батерия докато се зарежда!

2. Зареждайте Li-Po батериите единствено с предвидено за целта зарядно устройство или с включеното в комплекта на вашия дрон!

3. Зареждайте Li-Po батериите винаги далеч от всякакви запалими предмети, не ги излагайте на пряка слънчева светлина!

4. След употреба батерията трябва да бъде оставена да се охлади до околната  температура преди да бъде включена за зареждане.

5. Зарядният ток не бива да превишава отбелязания на етикета на Li-Po батерията.

6. Li-Po батериите не трябва да бъдат зареждани над 4,2V напрежение на отделната клетка.

7. Максималния заряден ток при зареждане не трябва да превишава 1C. Пример: Ако батерията която зареждате е 500mah, то тя не бива да бъде зареждана с повече от 500ma ток, освен ако на батерията не е изрично обозначено с какъв максимален ток може да бъде зареждана. При зареждане с по-висок ток батерията може да загрее повече по време на зареждане, вследствие на което да се раздуе.

8. Нормална температура на загряване по време на зареждане е около 45ᴼС-50ᴼС.

9. Винаги зареждайте Li-Po батериите с балансирано зарядно. Балансираното зарядно следи напрежението на всяка отделна клетка на батерията и я зарежда колкото трябва.

Обозначения по батериите:

Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане

Зарядни устройства:

Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане Батериите и тяхното съхранение, използване и зареждане