Skip to content

Застраховки DJI Care

Showing 1–16 of 25 results

Load More

DJI Care е план за обслужване, който ви осигурява спокойствие, покривайки щети
към вашия DJI дрон, гимбал или камера, поддържани по време на нормална употреба.
По време на периода на валидност на DJI Care, ако възникне случайна повреда по време на нормална употреба, удар или др.
таксите за ремонт и свързаните с тях разходи ще бъдат покрити от DJI.