Dark Light

Често задавани въпроси (FAQ)

Дронове

1. Как да пусна (стартирам) дрона е най-задавания въпрос.

Възможно решение: Поставете дрона на равна повърхност (на земята). Включете дрона (батерията на дрона трябва да е заредена). Диодите на дрона започват да мигат. След което си вкючете дистанцинното управление. Трябва да се спрегне дистанционното с дрона. При по-професионалните модели това става автоматично, но при по-малките модели (повечето модели с четкови мотори) е нужно вие да направите сдвояването. Нужно е да хванете левия стик на дистанционното и да го дадете максимално нагоре след което максимално надолу. Дистанционното ще изпищи (взуков сигнал) и ще видите, че светлините на дрона вече не мигат, а светят постоянно. Това означава, че дрона се е сдвоил с дистанционното и е готов да излети. Тук отново има няколко начина за завъртане на перките и издигането на дрона. При някой модели е нужно просто да дадете левия стик напред и дрона ще започне да се издига, а при други модели е нужно едновременно двата стика на дистанционното да се дадат надолу и навътре(по диагонал) или надолу и навън(отново по диагонал) така перките ще се завъртят и вече трябва да подадете гас с левия стик за да издигнете дрона. При други модели всичко това е опростено, чрез едно копче на дистанционното , което като натиснете дрона стартира.

2. И четирите перки се въртят, а дрона неиска да се издигне, залита на една страна или се преобръща.

Възможно решение: Проверете перките на дрона дали са поставени на правилните места. Перките имат посока на въртене и обозначение A и В.

3. Дрона само мига и неиска да завърти перките.

Възможно решение: Заредете батерията на дрона и проверете дали сте спрегнали дистанционото с дрона.

4. Дрона се издига, но тръгва веднага в една посока.

Възможно решение: Поставете дрона на равна повърхност и го калибрирайте.

5. Не се върти една от перките на дрона или се върти с по-ниски обороти.

Възможно решение: Проверете дали в изключено положение перката се върти лесно на ръка. Проверете за навъртяни косми или други предмети. Поставете дрона на равна повърхност и го калибрирайте. Ако описаните методи не помогнат вероятно трябва да се подмени мотор.

6. Няма картина от камерата на дрона.

Възможно решение: Проверете дали сте свързани към WiFi мрежата на дрона и дали ползвате правилното приложение.

7. Мога ли да сложа по-голяма батерия на дрона?

Възможно решение: Да при някои дронове има такава въможност. Моля консултирайте се със специалист на DRONES.BG на тел: 0876 99 61 67

8. Мога ли да увелича обхвата на дрона си?

Възможно решение: Да при някои дронове има такава въможност. Моля консултирайте се със специалист на DRONES.BG на тел: 0876 99 61 67

Екшън камери

1. Получих камерата, която бях поръчал, но не се включва на батерия.

Възможно решение: Батериите на камерите не са фабрично заредени. Необходимо е да включите камерата да се зареди първия път до 12 часа.

2. Ще изполвам камерата под вода.

Възможно решение: Да това е основното предназначение на тези камери, но задължително преди да я потопите поставете камерата в водоустойчивия кейс който е в комплекта. Проверете дали уплътнителната гума на гърба на кейса е здрава и прилепва добре и равномерно.

3. При запис звука е много слаб.

Възможно решение: Ако използвате водоустойчивия кейс е нормално звука да е доста по-слаб защото кейса е много добре изолиран.

4. Мога ли да монтирам камерата на различни места?

Възможно решение: Да в комплекта на повечето екшшън камери има голям набор от аксесоари с които камерата може да бъде закрепена на различни места. Ако не успявате да намерите правилния аксесоар за закрепване може да се свържете с екипа на DRONES.BG на тел: 0876 99 61 67

5. Видеозаписа от камерата спира внезапно или накъсва.

Възможно решение: Проверете картата с памет която използвате дали е достатъчно бърза за камерата. Камерите които записват в 4К видеорезолюция изискват бързи карти с памет (Class 10) с препоръчителен размер 16-32GB.

SmartZone.bg - Живей модерно с магазинът за смарт и модерна електроника