Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство

Тъй като селското стопанство продължава да се развива, производителите търсят нови и вълнуващи начини да увеличат своя добив, като същевременно запазват ресурсите и ограничават въздействието си върху околната среда. Един от начините, по който правят това, е чрез използването на селскостопански дронове за оценка и грижа за техните култури.

Дроновете са най-новата вълна на прецизното и интелигентното земеделие, което е използването на технологиите за събиране и анализ на богатство от данни, които фермерите могат да използват, за да отглеждат повече с по-малко.

Как се използват дроновете в селското стопанство?

Точно както глобалните системи за позициониране (GPS), географските информационни системи (GIS) и специализираните софтуерни програми се използват заедно с трактор или комбайн на земята, по същия начин програмите са разработени за насочване на дронове, докато летят над полето.

Изисквания за летене

Пилотирането на дрон изисква получаване на сертификат от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГДГВА). Видът на необходимия сертификат се основава на това как се използва дронът, къде се лети и други фактори, като например дали ще се използва за пренасяне на пестициди или хербициди, които да се разпръскват върху културите.

Независимо от изискваното разрешително, от съществено значение е всички оператори на дронове да познават и спазват разпоредбите, да управляват своите дронове на безопасна височина и да се грижат да избягват всички потенциални препятствия по траекторията на полета.

Какво е селскостопанско пръскане с дрон?

Селскостопанското пръскане с дрон използва дрон за разпръскване на тор, за да осигури на културите необходимите хранителни вещества или за рапръскване на хербицид за контрол на плевелите или пестицид за справяне с нашествията от насекоми.

Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство

Какво представлява картографирането с дрон в селското стопанство?

Едно от основните приложения на дроновете в селското стопанство е създаването на богати на детайли карти на полета, предоставящи на производителите триизмерен изглед на площта на отглеждане, включително промените в надморската височина и границите на полетата.

Тези карти се използват заедно с други програми, за да помогнат на фермерите да оценят и анализират условията на реколтата и, ако е необходимо, да предприемат целеви действия.

Ползи и предимства от използването на дронове в селското стопанство

Предимствата на използването на селскостопански дрон за събиране на данни се съдържат в неговата бързина, лекота на използване и по-ниски разходи за работа. Производителите могат бързо да се насочат към по-малки проблемни зони, да предприемат стъпки за отстраняването на проблемите и след това да преминат към следващото поле, без да се налага да използват трактори, пръскачки или друго тежко оборудване.

Дроновете също така са проектирани да бъдат изключително прецизни и тъй като са във въздуха, не увреждат растенията и не нарушават почвата в полето.

4 начина на използване на дронове в земеделието

В момента има няколко начина, по които дроновете се използват в селското стопанство и те варират от картографиране на полета и оценка на състоянието на растенията до прецизно прилагане на химикали.

1. Определяне на състоянието на културите

Днешните дронове за прецизно земеделие могат да бъдат оборудвани със сложно програмиране, което открива и записва вариации в броя на растенията, тяхното здравето, височината и други статистики. Също така могат да предоставят данни, които показват на производителите къде полетата им имат райони с лош дренаж или почвени условия, които не са подходящи. Знаейки точно какво се случва в полето и къде се случва, производителите могат бързо да идентифицират проблемните точки, в които трябва да съсредоточат времето и ресурсите си.

Въпреки, че производителите могат сами да управляват контролите на дроновете, съществува софтуер, който може да направлява дроновете с предварително програмиран полет над полето. В резултат на настройките, дроновете поддържат предварително зададена височина над растенията, като при необходимост компенсират при промени в терена, когато сканират растенията, летейки над тях.

Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство

2. Борба с вредителите

Един от начините, по които дроновете могат помагат за прецизното земеделие, е чрез прилагане на хербициди или пестициди. Фермерите обикновено използват пръскачки за нанасяне на химикали върху културите или, в зависимост от условията и височината на растенията, могат да наемат самолет за разпръскване на културите, за да разпръснат продукта.

Чрез използване на програми за анализиране на здравето на реколтата, за да се определят зони с болни култури от нашествие, производителите, използващи дронове, могат да нанасят продукта само в области от полето, които се нуждаят от него. Това им позволява да използват по-малко продукт, което е по-добре за околната среда и също така по-добре за джоба на производителя.

Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство

3. Доставяне на основни хранителни вещества

Прилагайки същия аналитичен подход, производителите могат да използват селскостопански дронове, за да нанасят торове по специфичен и ограничен начин, доставяйки хранителни вещества на растенията, които се нуждаят от тях и не се хаби продукт върху растенията, които не се нуждаят от допълнително подхранване.

Прецизното нанасяне на тор с помощта на селскостопански дронове е друг начин за производителите да ограничат вложените разходи, като същевременно се грижат за здравето на своите култури и земята си.

Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство

4. Око в небето

Дори без сложно програмиране или сензори, дроновете с обикновени камери също могат да помогнат на фермерите бързо да хвърлят око над културите си, за да оценят щетите след буря. Фермерите с добитък също използват дронове, за да държат под око стадото си или да инспектират оградите за повреди.

Използването на дрон за това може да спести много време, тъй като те могат бързо да се прелетят над полетата или да се спуснат към оградите по-бързо, отколкото човек би могъл да извърви или да шофира до същото разстояние. Дроновете са от полза не само за зърнените култури, но и за добитъка.

Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство


Приложение на индустриалните дронове: селско стопанство