Приложение на индустриалните дронове: геодезия

Дроновете бързо събират точни, геомаркирани данни, докато софтуерът за фотограметрия обработва тези данни, за да предостави стандартизирани резултати.

Основни предимства в геодезията

Кадастрално заснемане

Увеличете ефективността на събирането на данни чрез бързо създаване на реални модели, които включват графики и приложения, използвайки дронови решения с висока точност.

Промяна в земното покритие и земеползването

Генерирайте 2D ортомозайки в реално време, така че екипите да могат незабавно да визуализират земното покритие и да идентифицират всички промени.

Топографско заснемане

Картографирайте и моделирайте бързо големи области с помощта на дронове, за да генерирате данни за прецизни 2D и 3D модели.

Кадастрално заснемане

Приложение на индустриалните дронове: геодезия

Типични предизвикателства в кадастралното заснемане

Работата на терен изисква много екипи да влагат дълги часове на работа, удължава сроковете на изпълнение и навлича по-високи разходи.

Трудно е да се визуализира конкретен имот или парцел, като се използват само традиционни методи на заснемане като векторни карти.

Как дроновете надграждат кадастралното заснемане

Генерират карти с мащаб 1:500, без да използват GCP, като същевременно отговарят на изискванията за точност до сантиметър.

Подобряват ефективността на събирането и обработката на данни до 10 пъти, предоставайки бързо резултатите и съкращавайки жизнения цикъл на проектите.

Получавате стандартни за индустрията DOM, DSM, 3D реалистични модели и много други.

Малките екипи могат бързо да покриват големи площи, като управляват множество дронове с едно дистанционно управление.

Промяна в земното покритие и земеползването

Приложение на индустриалните дронове: геодезия

Промяна в земното покритие и земеползването

Типични предизвикателства при справянето с промените в земното покритие и земеползването

Сателитните данни са струват скъпо и не могат да бъдат достъпни на момента и същевременно резолюцията и точността на данните са ниски.

Работата на терен е бавна и неефективна, когато се използват сборни станции и ръчни RTK устройства. Събирането на използваеми данни е трудоемко в отдалечени райони или трудно достъпни места.

Как дроновете помагат за справяне с промените в земното покритие и земеползването

Бързо визуализирайте резултатите в реално време с помощта на 2D ортомозайки или създававайте точни карти с висока разделителна способност след обработка.

Намалете значително разходите чрез използването на достъпни дронове и софтуерни решения, които автоматизират събирането и обработката на данни.

Съхранявайте цифрови записи, които могат лесно да се използват за редовни сравнения на земното покритие, така че екипите да могат да наблюдават промените по всяко време.

Топографско заснемане

Приложение на индустриалните дронове: геодезия

Типични предизвикателства при провеждането на топографски заснемания

Необходими са големи количества работа на терен, включващи множество екипи и заинтересовани страни. Разходите по проектите са високи и с дълги срокове на изълнение.

Проектите често се забавят поради неефективни методи за събиране на данни.

Контурните данни не са част от стандартното предоставяне на резултатите, което води до трудности при визуализацията на данните.

Как дроновете помагат за провеждането на топографски заснемания

Генерират карти с мащаб 1:500, без да използват GCP, като същевременно отговарят на изискванията за точност до сантиметър.

Подобряват ефективността на събирането и обработката на данни до 10 пъти, предоставайки бързо резултатите и съкращавайки жизнения цикъл на проектите.

Получавате стандартни за индустрията DOM, DSM, 3D реалистични модели и много други.

Малките екипи могат бързо да покриват големи площи, като управляват множество дронове с едно дистанционно управление.

Comparison_Table_