Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Законите и разпоредбите относно БЛС могат да варират значително в зависимост от местоположението. За да ви помогнем да летите по-отговорно, подготвихме това ексклузивно ръководство, подчертаващо законите за дронове и правилата за транспортиране на батерии в някои от най-популярните дестинации в Европа.

ИТАЛИЯ

Известна с красивите си плажни ивици и планини, Италия е идеалното място за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

Така че, за да ви помогнем да управлявате вашия дрон безопасно, по-долу сме изброили някои от най-важните разпоредби и правила за полети с дронове в Италия.

Италианските власти позволяват на пилотите да управляват дронове, но само в съответствие с разпоредбите на Италианската служба за гражданска авиация (ENAC). ENAC имат поредица от правила за полетите с дронове. Ето някои акценти от тези разпоредби:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Проверете GEO картата на DJI за вашия район преди всеки полет.
 • Стойте далеч от нестабилни сгради, инфраструктура и съоръжения.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.enac.gov.it/en
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ДАНИЯ

Дания има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме изброили някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Датските власти позволяват на туристите да летят с дронове съгласно разпоредбите на Датската администрация за гражданска авиация (CAA-DK/SLV). CAA-DK имат издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Собствениците на дронове (тежащи над 250 g или летящи по-бързо от 50 km/h) трябва да бъдат регистрирани в Датската служба за транспорт, строителство и жилищно настаняване преди дронът да бъде използван.
 • Самолетът трябва да бъде маркиран с името на собственика, телефонния номер и регистрационния номер, определени от Датската служба за транспорт, строителство и жилищно настаняване.
 • Полетите с дронове в оживени зони могат да се извършват само за професионални цели и трябва да се извършват по такъв начин, че животът и имуществото на други лица да не бъдат изложени на опасност или други ненужни неудобства. Оживена зона е зона, използвана за жилищни, търговски или развлекателни цели, включително, но не само, спортни съоръжения, курортни зони, къмпинги и индустриални и пристанищни зони.
 • Пилотът трябва да има акредитация за осведоменост за дрон. Пилотите под 15-годишна възраст трябва да преминат тест под наблюдението на родител или настойник.
 • Стойте на 150 м от пътища, спешни отделения, кралски резиденции, посолства, учреждения на правоприлагащи органи, институции на Датската затворническа и пробационна служба и военни съоръжения.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.droneregler.dk/english
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ИСЛАНДИЯ

Исландия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията.

Исландските власти разрешават на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Исландските транспортни власти (ICETRA). Исландия имат издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са както следва:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Проверявайте GEO зоните преди всеки полет.
 • Не пречете на въздушния трафик.
 • Стойте на 2 км от международни летища и на 1,5 км от други летища.
 • Стойте на 50 м от сгради и жилища в градските райони и на 150 м в извънградските райони.
 • Не управлявайте дронове с тегло над 7 кг в градските райони или над 25 кг в извънградските райони.
 • Дроновете с тегло 20 кг или повече трябва да бъдат застраховани.

Местни разпоредби и регистрация: https://island.is/en/o/transport-authority
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ИРЛАНДИЯ

Ирландия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията.

Ирландските власти позволяват на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Ирландските авиационни власти (IAA). IAA имат издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Всички дронове над 1 кг трябва да бъдат регистрирани.
 • Не летете в зони с ограничен достъп (военно или граждански контролирано въздушно пространство).
 • Не излитайте и не приземявайте дрона си в частна собственост без разрешението на собственика на земята.
 • Дронът не трябва да лети на повече от 300 м разстояние от оператора.
 • Проверете уебсайта на местните авиационни власти.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.iaa.ie/
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

НОРВЕГИЯ

Норвегия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията.

Норвежките власти разрешават на туристите да летят с дронове съгласно разпоредбите на Службата за гражданска авиация на Норвегия (Luftfartstilsynet). CГA на Норвегия има издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Не летете в рамките на 50 м от други хора, превозни средства или сгради, които не са под контрола на оператора или пилота на дрона.
 • Всички полети трябва да се извършват по внимателен начин, така че летателни средства, хора, птици, животни и имущества да не бъдат изложени на опасност и населението да не бъде обезпокоявано по никакъв начин.
 • Не летете над фестивали, военни съоръжения, спортни събития или други големи обществени събирания.

Местни разпоредби и регистрация: https://luftfartstilsynet.no/en/drones/
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Швейцарските власти разрешават на туристите да летят с дронове съгласно разпоредбите на Федералната служба за гражданска авиация (FOCA). FOCA имат издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Някои кантони и общини могат да спазват по-строги разпоредби.
 • Всеки, който управлява дрон или модел на въздухоплавателно средство с тегло над 500 g, трябва да сключи застраховка „Гражданска отговорност“, покриваща сумата от най-малко 1 милион швейцарски франка за покриване на щети, които могат да бъдат причинени.
 • Не застрашавайте и не пречете на хора или животни.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home.html
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ФИНЛАНДИЯ

Финландия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Финландските власти разрешават на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Финландската агенция за безопасност на транспорта (Trafi). Trafi имат издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Не снимайте чувствителни зони или военни съоръжения/имущества.
 • Операторите, управляващи дронове, оборудвани с камери, трябва да имат предвид, че всички законови разпоредби, свързани с домашния мир, неприкосновеността на личния живот, нарушаването на авторски права, застрашаването на общата безопасност и всички други съответни насоки са приложими за тази дейност.
 • Операторите под 18 години не трябва да управляват дронове без надзор.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.traficom.fi/en/transport/aviation
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ПОЛША

Полша има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме събрали някои важни правила за полетите с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Полските власти разрешават на туристите да летят с дронове съгласно разпоредбите на Гражданската авиационна администрация на Република Полша (ULC). ULC има издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Всички полети, свързани с предоставянето на услуги, като фотография и видео заснемане, изискват удостоверение за правоспособност, издадено от председателя на Гражданската въздухоплавателна администрация след полагане на държавен теоретичен и практически изпит.
 • Проверете уебсайта на местните авиационни власти и прегледайте всички необходими правила и разпоредби преди всеки полет.
 • Операторите трябва да гарантират, че техният полет няма да застраши хора, имущество или други потребители на въздушното пространство.
 • Нарушенията на законодателството в областта на въздухоплаването се наказват със санкции до 5 години лишаване от свобода.
 • Операторите трябва да летят само в открити пространства.
 • Операторите трябва да бъдат сертифицирани за управление на дронове за неразвлекателни или спортни цели.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.ulc.gov.pl/en
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург разполага с безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате вашия дрон безопасно и отговорно, сме подбрали някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Люксембургските власти разрешават на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Дирекцията за гражданска авиация (DAC). DAC има издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Не управлявайте дронове без разрешение от Дирекцията за гражданска авиация (DAC).
 • Не летете над групи от хора, животни, железопътни линии или магистрали.
 • Не снимайте други хора и/или частна собственост без изрично съгласие.

Местни разпоредби и регистрация: https://dronerules.eu/et/professional/regulations/luxembourg
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ХОЛАНДИЯ

Холандия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме подбрали някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Холандските власти разрешават на туристите да летят с дронове съгласно разпоредбите на Министерството на инфраструктурата и управлението на водите (IenW). IenW има издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Летенето на дронове за търговски или професионални ползи или заплащане (с изключение на обучението по управление на дрон) не се признава съгласно правилата и разпоредбите за авиомодели в Холандия.
 • Полети могат да се извършват само при условия и на места, където има добра визуална видимост от земята към околното въздушно пространство.
 • Летенето е разрешено само във въздушно пространство от категория G.
 • Максималното тегло за частни дронове е 25 кг.
 • Полетите с изглед от първо лице (FPV) са забранени.

Местни разпоредби и регистрация: https://english.ilent.nl/topics/r/rpas—remotely-piloted-aircraft-systems-drones
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ШВЕЦИЯ

Швеция има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате своя дрон безопасно и отговорно, сме подбрали някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията, за да ги прегледате.

Шведските власти разрешават на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Шведската транспортна агенция. Шведската транспортна агенция има издадени разпоредби за полетите с дронове. Някои акценти от тези разпоредби са следните:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Маркирайте дрона с името и телефонния номер на оператора.
 • Летенето е позволено само през деня.

Местни разпоредби и регистрация: https://transportstyrelsen.se/en/aviation/
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

От прекрасните гледки на Шотландските планини до река Темза, Обединеното кралство има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате вашия дрон безопасно и отговорно, по-долу сме изброили някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията.

Британските власти позволяват на туристите да управляват дронове съгласно разпоредбите на Службата за гражданска авиация (CAA). CAA има издадени разпоредби за летателни операции с дронове и някои акценти от тези разпоредби са изброени по-долу:

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Вашият дрон не трябва да тежи повече от 20 кг. Ако вашият дрон тежи между 7 и 20 кг, моля, проверете уебсайта на CAA за допълнителни правила. Всички любителски дронове на DJI са под 7 кг.
 • Стойте на разстояние 150 фута (50 м) от хора и имущества, освен ако не кандидатствате за специално разрешение от CAA.
 • Стойте на 500 фута (150 м) далеч от тълпи и застроени зони, освен ако не кандидатствате за специално разрешение от CAA.
 • Необходими са приложения за търговска употреба и FPV полет.
 • Проверявайте местните GEO зони преди всеки полет.
 • Британските отвъдморски територии като Гибралтар и Каймановите острови имат специфични разпоредби. Проверете местните правила преди летене.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.caa.co.uk/home/
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ГЕРМАНИЯ

От Алпите на Бавария до брега на Северно море, Германия има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате вашия дрон безопасно и отговорно, по-долу сме изброили някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията.

На 24 май 2019 г. Европейската комисия прие нов набор от разпоредби за експлоатацията на дронове в цяла Европа. Разпоредбите се прилагат в Германия от 31 декември 2020 г.
Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура в Германия прехвърля разпоредбите на ЕС в националното законодателство. По-долу са някои общи правила за полетите с дрон.

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Регистрирайте се като оператор/собственик на дрон.
 • Приложете етикет с вашия eID на вашия дрон.
 • Завършете необходимото обучение, ако управлявате дрон над 250 g.
 • Уверете се, че сте правилно осигурени.

Местни разпоредби и регистрация: https://uas-registration.lba-openuav.de/#/registration/uasOperator
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

ФРАНЦИЯ

От долината на Лоара до плажовете на Нормандия и Ница, Франция има безброй невероятни места за заснемане на въздушни снимки и видеоклипове.

За да ви помогнем да управлявате вашия дрон безопасно и отговорно, сме подбрали някои важни правила за полети с дрон и правила за транспортиране на батерията.

Френските власти разрешават полети с дронове съгласно разпоредбите на DGAC (Главна Дирекция Гражданска Авиация). DGAC има издадени разпоредби за полетите с дронове и някои акценти от тези разпоредби са изброени по-долу.

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Стъпки, които трябва да следвате като нов пилот на дрон

 • Снимките за търговска употреба подлежат на специални правила.
 • Не летете с FPV без наблюдател.
 • Проверете условията на всякакви застрахователни полици относно дронове.

Местни разпоредби и регистрация: https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/drones-uas
Местни GEO зони и тренировки: https://www.dji.com/bg/flysafe

*Съдържанието по-горе е само за справка и подлежи на промяна.
Прочетете местните разпоредби и се консултирайте с властите, ако е необходимо, преди да управлявате своя дрон.

Транспортиране на батерии

Моля, прочетете правилата на вашата авиокомпания за транспортиране на батерии, когато пътувате с LiPo батерии.
Тук сме изброили правилата за безопасност и сигурност на IATA за транспортиране на батерии за ваша справка и разпоредбите на повечето авиокомпании са подобни на тези.

Малки батерии

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Енергия на батерията
<100 Wh

Ръчен багаж
Всеки пътник може да носи не повече от 20 отделени батерии на борда. Прикрепените батерии могат да се носят на борда.

Чекиран багаж
Отделените батерии не могат да бъдат чекирани. Оборудване с малки прикачени батерии може да бъде чекирано.

Оборудване с такива батерии
Серия Mavic, серия Phantom, Spark, серия Osmo, продуктови аксесоари.

Средни батерии

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Енергия на батерията
100-160 Wh

Ръчен багаж
Всеки пътник може да носи не повече от 2 отделени батерии на борда. Прикрепените батерии могат да се носят на борда.

Чекиран багаж
Отделените батерии не могат да бъдат чекирани. Оборудване със средни прикачени батерии може да бъде чекирано.

Оборудване с такива батерии
Някои дронове на Inspire и Matrice.

Големи батерии

Закони и разпоредби за летенето с дронове в Европа

Енергия на батерията
>160 Wh

Ръчен багаж
Не може да се носи на борда.

Чекиран багаж
Не може да се чекира.

Оборудване с такива батерии
Серия MG, определени дронове на Matrice.

Научете за разпоредбите за вашата конкретна авиокомпания: https://www.dji.com/bg/flyingtips/airlines

*Правилата по-горе са само за ваша справка и подлежат на промяна. За конкретни и подробни разпоредби посетете уебсайта на вашата авиокомпания.