Зов за помощ на член от дрон обществото!

Скъпи приятели, имаме колега, който се нуждае от нашата помощ! Разбрахме по случайност, тъй като той започна да разпродава всичките си дронове и се заговорихме, така разбрахме за състоянието му. Нуждае се от подкрепата на всички ни за операция на очите му, като по последна информация, която са му предоставили, ще струва около 5 000 лв. Ние сами изявихме желание да помогнем и да разпространим. Смятаме, че като едно общество трябва да си помагаме със каквото можем едни на други. Екипа на Drones BG се включва със дарения в помощ на Евгени Ставрев, член на ДРОНОВЕ БГ обществото. Както и ще се постараем да се разчуе и да стигне до повече хора. В момента той е възпрепятстван да работи поради проблема си с очите, които налагат оперативната намеса. Поради това е прекратил работата си в чужбина и се е върнал тук.

Зов за помощ на член от дрон обществото!